Privacy verklaring & Cookiebebruik
voor deze website

 

 

Contactgegevens:
WDV Metaalbewerking
Eeserhout 7
8332 VR Steenwijk
0031(0)620134568

Wouter de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Wouter de Vries Metaalbewerking Hij is te bereiken via info@wdvmetaalbewerking.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wouter de Vries Metaalbewerking verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf via onze website aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over wie dan ook.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@wdvmetaalbewerking.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wouter de Vries Metaalbewerking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Wanneer u via onze webshop iets koopt hebben wij gegevens van u nodig om deze bestelling correct af te kunnen handelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wouter de Vries Metaalbewerking neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wouter de Vries Metaalbewerking) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wouter de Vries Metaalbewerking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  • Formulieren verzonden via onze website bewaren wij niet op de server. Ze worden naar onze mailbox verzonden waar wij ze als normale mail behandelen en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de communicatie af te ronden.
  • onze Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  • Gegevens verzamelt via onze webshop bewaren wij gedurende een jaar. Dit gaat om verzend gegevens. Betalingen gaan via iDeal en worden afgehandeld door Mollie.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wouter de Vries Metaalbewerking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wdvmetaalbewerking.nl.

Wouter de Vries Metaalbewerking wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Wouter de Vries Metaalbewerking verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wouter de Vries Metaalbewerking gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wouter de Vries Metaalbewerking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wdvmetaalbewerking.nl

Gebruik van beeldmateriaal op deze website

Wij gebruiken foto’s op onze website. Deze foto’s zijn afkomstig uit prive collectie of zijn met licensie gekocht van Shutterstock.com
Mogelijk staan er personen op deze foto’s.
Hiervoor is waar mogelijk contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact met ons op zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Disclaimer 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
WDV Metaalbewerking spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt nochWDV Metaalbewerking, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.
© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van WDV Metaalbewerking.